Přístup

Vycházíme ze dvou premis. Poprvé, že vinice a surovina, kterou dává, je dar. A pouze ze špičkové suroviny může být špičkové víno. Podruhé, že u každého vína, které tvoříme máme ambici, aby bylo vínem "našeho" respektive vašeho života. A pak je tedy nad slunce jasné, že přístup k přírodě, k vinici, k postupům, školení i prezentaci vína je pro nás zásadní, klíčový, nekompromisní. Filozofie pěstování révy vinné je u nás založena na malém zatížení keřů, šetrném přístupu s maximálním omezením chemických vstupů. Vše začíná a končí ve vinici

Osobitý přístup lidí je pro výrobu našich vín nesmírně důležitý. Vinice se mnohdy nacházejí na místech, kam se technika v horším počasí velmi těžko dostává a v tuto chvíli přichází na řadu opět nenahraditelné lidské ruce. Veškerý hroznový materiál je ve vhodný čas šetrně sbírán a dopravován do sklepů k dalšímu zpracování. Opět je nutné podotknout, že nejlepší hrozny jsou sklízeny ručně! Do malých bedýnek, aby se zamezilo sebemenšímu předčasnému poškození bobulí. Hrozny jsou potom zpracovávány s nejvyšší možnou péčí. Výrobně na bázi gravitačního přístupu.